pary

pary

Pary

pary

partie nom féminin

Exemple d'usage de pary

"Gdy nie ma dzieci"; "Dziewczyna bez zęba na przedzie"; "Brooklyńska Rada Żydów"; "Łączmy się w pary, kochajmy się (wersja zasadnicza)"; "Łączmy się w (Crédit : Wikipedia)

Outils du dictionnaire

Mot anglais du jour Mot anglais du jour
Dico anglais Le dictionnaire dans IE / Firefox
Pary Dictionnaire Le dictionnaire sur Google

Dictionnaire Recommander à un ami
Dico anglais Envoyer un commentaire